Archív článkov

19.12.2019 08:54

Rok 2019 v Centre podpory regionálneho rozvoja n.o.

V roku 2019 uplynul už štvrtý rok Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Žiaľ medzi tie okresy patríme aj my.  Za uplynulé obdobie sa dosiahli pozoruhodné výsledky, pomohli sme rôznym subjektom a prostredníctvom regionálneho príspevku bolo vytvorených 59 pracovných...

Celý článok

—————

17.12.2019 11:42

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na aktualizáciu riadiacej dokumentetácie zo strany RO. Oznámenie o zmene výzvy 4.1 oprava podpis.pdf (493681) Výzva...

Celý článok

—————

04.11.2019 08:48

Podujatia v KC Kláštor v Rožňave

V priestoroch "Regionálneho co-workingu občianskej participácie" v KC Kláštor budeme organizovať a dávať priestor podujatiam, ktoré môžu byť pre vašu činnosť užitočné, alebo inšpiratívne. Najbližšie vás pozývame na toto podujatie venujúcemu...

Celý článok

—————

31.10.2019 09:13

Program obnovy dediny 2020

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4. ods. 3 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom...

Celý článok

—————

24.10.2019 09:55

Pozvánka na seminár a otvorenie regionálneho co-workingového

POZVÁNKA na seminár a otvorenie REGIONÁLNEHO  CO-WORKINGOVÉHO  CENTRA  OBČIANSKEJ  PARTICIPÁCIE SOBOTA  26.10.  od 10:00 -...

Celý článok

—————

23.10.2019 08:54

Nová aplikácia Turistický sprievodca mestom Revúca

     Atraktívne prírodné a kultúrne pamiatky v meste a blízkom okolí, podujatia, tipy na výlety, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení, užitočné informácie, kontakty a ešte oveľa viac na jednom mieste.      Vďaka novej...

Celý článok

—————

21.10.2019 12:23

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

17.10.2019 09:03

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

SP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

14.10.2019 10:25

Výzva Nadácie Pontis

Fond SK-NIC podporí malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. Prihlasovanie je otvorené do 31. 10. 2019. Podporené budú: začínajúce projekty, projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty...

Celý článok

—————

01.10.2019 09:06

Svet plastelíny - Projektová výzva

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664