Archív článkov

21.05.2020 11:00

Aktualizácia výzvy PRV pre opatrenie 7.4

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vzhľadom...

Celý článok

—————

19.05.2020 13:38

Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 Seminár je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby,...

Celý článok

—————

19.05.2020 13:25

Pozvánka na online seminár Mladí farmári 6.1

VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity vás pozýva na bezplatný online seminár ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, ktorý sa uskutoční 28.05.2020 V prílohe zasielame pozvánku, vzhľadom na obmedzenú...

Celý článok

—————

05.05.2020 09:11

Harmonogram výziev IROP 2020

Harmonogram_vyziev IROP 2020.pdf (220620)

Celý článok

—————

23.04.2020 13:24

VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023  (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) ...

Celý článok

—————

23.04.2020 13:16

VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023  (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) ...

Celý článok

—————

16.04.2020 15:44

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6.4

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho  rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu  rozvoja vidieka SR...

Celý článok

—————

16.04.2020 14:34

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 7.5

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho  rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu  rozvoja vidieka SR...

Celý článok

—————

16.04.2020 08:51

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19  vydáva PPA nasledovné usmernenie pre MAS usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (1).docx (27515)

Celý článok

—————

02.04.2020 15:43

Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr

PPA zaviedlo opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr • Je vysoký predpoklad, že všetky žiadosti na priame podpory za rok 2019 budú vyplatené v termíne. • Riadne podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 bude spustené od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 a po úprave...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664