Archív článkov

16.09.2020 08:31

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-002

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

09.09.2020 11:45

Aktualizácia výzvy MAS_023/6.4/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na predĺženie termínu predkladania ŽONFP do 9.10.2020 Oznámenie o zmene výzvy...

Celý článok

—————

09.09.2020 08:53

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-003

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

27.08.2020 08:17

Príspevok pre poľnohospodárov a MSP v súvislosti s krízou COVID-19 - Výzva č. 49/PRV/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvú č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú...

Celý článok

—————

10.07.2020 07:39

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 8.5

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho  rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu  rozvoja vidieka SR...

Celý článok

—————

07.07.2020 14:32

Výzva IROP-CLLD-R013-511-001 - 4 hodnotiace kolo

VSP Stredný Gemer dáva do pozornosti 4. hodnotiace kolo pre Výzvu IROP-CLLD-R013-511-001, ktoré končí 31.8.2020.   Výzva IROP-CLLD-R013-511-001.docx (799335) Formular_ZoPr IROP-CLLD-R013-511-001.docx (5148619) Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-511-001.docx...

Celý článok

—————

09.06.2020 09:57

Prezentácie k infomačnému semináru

Prezentácie z informačných seminárov VSp Stredný Gemer Prezentácia IROP 2020.ppt (1787392) Prezentácia PRV 2020.pptx (1402589)  

Celý článok

—————

21.05.2020 11:00

Aktualizácia výzvy PRV pre opatrenie 7.4

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, vzhľadom...

Celý článok

—————

19.05.2020 13:38

Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 Seminár je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby,...

Celý článok

—————

19.05.2020 13:25

Pozvánka na online seminár Mladí farmári 6.1

VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity vás pozýva na bezplatný online seminár ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“, ktorý sa uskutoční 28.05.2020 V prílohe zasielame pozvánku, vzhľadom na obmedzenú...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664