Archív článkov

27.11.2020 12:55

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ,...

Celý článok

—————

25.11.2020 10:48

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť...

Celý článok

—————

02.11.2020 09:18

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30.11.2020. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre...

Celý článok

—————

23.10.2020 09:48

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-005

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

23.10.2020 09:25

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-004

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

12.10.2020 12:13

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-512-003

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je  riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho...

Celý článok

—————

12.10.2020 12:05

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-512-002

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je  riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho...

Celý článok

—————

12.10.2020 11:39

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja...

Celý článok

—————

29.09.2020 10:06

Aktualizácia výzvy MAS_023/7.5/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turisticke infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie, vzhľadom na vzhľadom na...

Celý článok

—————

29.09.2020 09:26

Aktualizácia výzvy MAS_023/8.5/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie 8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimoBratislavský kraj), vzhľadom na vzhľadom na aktualizáciu príloh zo strany RO pre...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086