Výzvy

Darujte 2% dane VSP Stredný Gemer

Darujte 2% dane VSP Stredný Gemer

Vyhlásenie_2-_dane_2020.pdf (99969)

Viac

—————

—————


Novinky

12.10.2020 11:39

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej...

Celý článok

—————

29.09.2020 10:06

Aktualizácia výzvy MAS_023/7.5/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie...

Celý článok

—————

29.09.2020 09:26

Aktualizácia výzvy MAS_023/8.5/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy pre opatrenie...

Celý článok

—————

29.09.2020 08:47

Aktualizácia č.2 výzvy MAS_023/6.4/1

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii  č.2 výzvy pre...

Celý článok

—————

16.09.2020 08:31

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-002

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí...

Celý článok

—————
Vitajte na stránkach VSP Stredný Gemer

Vítame Vás na stránkach nášho verejno-súkromného partnerstva. Naše partnerstvo pôsobí na územá regiónu Stredný Gemer, ktorého prevažná časť leží v okrese Revúca. Územie partnerstva tvorí 34 obcí. Partnerstvo vzniklo v roku 2008 a pracuje na princípoch LEADER. Členmi partnerstva okrem obcí (vrátane miest Revúca a Jelšava) sú miestni podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj aktívni občania.


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086