Výzvy

—————

Výzva IROP-CLLD-RO13-511-001

Výzva IROP-CLLD-RO13-511-001

VSP Stredný Gemer dáva do pozornosti vyhlásenú výzvu pre podnikateľký sektor

Viac

—————


Novinky

04.05.2016 15:12

Ako zodrať z kože mladého farmára

  03.05.2016 | Ján Kováč   Vyplniť žiadosť o 50-tisícovú dotáciu pre mladého farmára...

Celý článok

—————

17.03.2016 15:15

CLLD stratégia Stredný Gemer 2016-2023

  Vážení priatelia,  napriek neodborne zdôvodnenej negatívnej Hodnotiacej správe MPRV SR...

Celý článok

—————

03.03.2016 15:17

Výzva č. 9/PRV/2015 Podpora mladých poľnohospodárov

  Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)   Pôdohospodárska platobná...

Celý článok

—————

24.02.2016 10:39

Dôsledky neodborných krokov ministerstva k prístupu LEADER

    Podpora rozvoja vidieka a jeho ekonomické znovuoživenie prostredníctvom zdrojov...

Celý článok

—————

03.02.2016 08:29

Informačný seminár k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

  Poskytnúť ucelené informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR...

Celý článok

—————
Vitajte na stránkach VSP Stredný Gemer

Vítame Vás na stránkach nášho verejno-súkromného partnerstva. Naše partnerstvo pôsobí na územá regiónu Stredný Gemer, ktorého prevažná časť leží v okrese Revúca. Územie partnerstva tvorí 34 obcí. Partnerstvo vzniklo v roku 2008 a pracuje na princípoch LEADER. Členmi partnerstva okrem obcí (vrátane miest Revúca a Jelšava) sú miestni podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj aktívni občania.


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664