Kontakt

VSP Stredný Gemer
Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava

E-mail: strednygemer@gmail.com

IČO: 45021457


Údaje o VSP

Názov VSP

„VSP Stredný Gemer“

Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

09.05.2009

Sídlo

049 18 Lubeník 222

IČO

45021457

DIČ 

2022623977

Údaje o banke

Názov banky

VÚB, a.s.

Číslo účtu

3539151156 / 0200

IBAN

SK65 0200 0000 0035 3915 1156

SWIFT

SUBASKBX

Údaje o štatutárovi

Meno a priezvisko

Milan Pavko

E-mail

strednygemer@gmail.com

Telefón

0902 480 783

 


Kontaktujte nás


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864