02.06.2016 09:41

Akčný plán okresu Revúca

 

Vážení spoluobčania, 
 

dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj náš okres Revúca. Vláda formou tzv. Akčných plánov, chce zadefinovať pomoc spomínaným okresom. Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. 
Okres Revúca ustanovil tzv. Akčnú radu okresu, ako kolektívny, riadiaci a zodpovedný orgán za tvorbu Akčného plánu. Akčnú radu tvoria primátori našich miest, predsedovia mikroregiónov, riaditeľka Úradu práce v Revúcej a prednosta Okresného úradu v Revúcej. 
Akčný plán má dve časti, analytickú a realizačnú. Analýza konštruktívne poukazuje na príčiny stavu okresu a realizácia hľadá riešenia na ich odstránenie. 
Prosíme všetkých občanov nášho okresu, aby sa podľa svojich možností aktívne zapojili do procesu realizácie Akčného plánu tým, že podajú návrhy, nápady, dobré myšlienky na riešenie zlej situácie nášho okresu. Tiež prosíme podnikateľov malých, veľkých, občianske združenia, záujmové skupiny, aby podľa svojich možností prispeli k vytvoreniu dobrého a reálneho Akčného plánu a spolupodieľali sa tak na zlepšovaní podmienok nášho okresu. 
Potrebné informácie Vám poskytnú starostovia a primátori našich miest a obcí, prípadne členovia Akčnej rady okresu. 
Vážení spoluobčania, využime dostatočne a zmysluplne podanú ruku vlády na pomoc nášmu okresu. Môže to pozitívne zmeniť život nám, našim deťom a ďalším našim generáciám. 

 

Ing. Peter Balogh 
prednosta Okresného úradu

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864