21.05.2021 14:03

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001

VSP-Stredný Gemer vydáva Aktualizáciu č.1 Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti

o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom 

texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.pdf 

Výzva_511_IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 BSZ.pdf
Výzva_511_IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 SZ.pdf 
Príloha č.02 výzvy - Specifikacia rozsahu opravnenych aktivit a vydavkov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 BSZ.pdf
Príloha č.02 výzvy - Specifikacia rozsahu opravnenych aktivit a vydavkov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 SZ.pdf
Príloha č.03 výzvy - Zoznam meratelnych ukazovatelov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia č.1 BSZ.pdf 
Príloha č.03 výzvy - Zoznam meratelnych ukazovatelov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia č.1 SZ.pdf 
Príloha č.04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualiácia 1 BSZ.pdf 
Príloha č.04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-511-001 aktualiácia 1 SZ.pdf 
Formular ZoPr IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 BSZ.docx 
Formular ZoPr IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 SZ.docx 
Príloha č.01 ZoPr - Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-511-001.docx 
Príloha č.02 ZoPr - Vyhlasenie o velkosti podniku IROP-CLLD-R013-511-001.docx 
Príloha č.04 ZoPr-Rozpocet projektu IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 .xlsx 
Príloha č.05 ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situacie IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia1 .xlsx 
Príloha č.06 ZoPr - Financna analyza IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1 .xlsx 
Príloha č.06a ZoPr - Inštrukcia k finančnej analýze IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia 1.docx 
Príloha č.10 ZoPr - Prehlad minimalnej pomoci IROP-CLLD-R013-511-001 aktualizácia č.1.docx 
 


 

Príručky:

Prirucka pre uzivatela.zip 
prirucka_k_procesu_verejneho_obstaravania_verzia_4_2.
Schema pomoci de minimis.pdf 
 

Výzva platná do 20.5.2021

Výzva IROP-CLLD-R013-511-001 Platná do 20.5.2021.rar 
 


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864