17.12.2019 11:42

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na aktualizáciu riadiacej dokumentetácie zo strany RO.

Oznámenie o zmene výzvy 4.1 oprava podpis.pdf (493681)

Výzva MAS - CLLD 4.1 podpis oprava.pdf (6845148)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (3121273)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3648748)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (335694)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21555)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (534887)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (907608)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo (2).docx (18,9 kB)

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo (1).xlsx (20,4 kB)
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19,1 kB)
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (24,8 kB)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2).docx (203,4 kB)
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp.docx (62,4 kB)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov (2).docx (14,6 kB)
priloha_c_18b_-prirucka_msp (1).pdf (789,6 kB)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci (2).pdf (154,1 kB)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (2).docx (22,9 kB)
priloha_c_2b-projekt-realizacie (2).docx (78,3 kB)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (2).pdf (606,2 kB)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp (2).doc (54,5 kB)
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje (1).xlsx (30,8 kB)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (2).xlsx (34,7 kB)


 

 

 


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086