12.10.2020 11:39

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-511-001

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  došlo k aktualizácii dokumentov výzvy, kde došlo k zmene loga , ostatné náležitosti výzvy sa nemenia.

Aktualizované dokumenty:

Výzva IROP-CLLD-R013-511-001.pdf 

Príloha č.02 výzvy - Specifikacia rozsahu opravnenych aktivit a vydavkov IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.03 výzvy - Zoznam meratelnych ukazovatelov IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Formular ZoPr IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.01 ZoPr - Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.02 ZoPr - Vyhlasenie o velkosti podniku IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.03 ZoPr - Test podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx 
Príloha č.03a ZoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-511-001.pdf 
Príloha č.03b ZoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach IROP-CLLD-R013-511-001.pdf
Príloha č.04 ZoPr - Uverovy prislub IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.05 ZoPr-Udelenie suhlasu pre poskytnutie vypisu z registra trestov IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.06 ZoPr-Rozpocet projektu IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx
Príloha č.07 ZoPr-Ukazovatele hodnotenia fin. situacie IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx
Príloha č.08 ZoPr - Financna analyza IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx
Príloha č.08a ZoPr - Inštrukcia k finančnej analýze IROP-CLLD-R013-511-001.docx
Príloha č.12 ZoPr - Prehlad minimalnej pomoci IROP-CLLD-R013-511-001.docx

Príručky:

Neoprávnené oblasti podpory v rámci výzvy IROP-CLLD-R013-511-001.pdf
Prirucka IROP-VO.zip
Prirucka pre uzivatela.zip
Schema pomoci de minimis.pdf

 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086