12.10.2020 12:13

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-512-003

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je

 riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva

 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

 a informatizácie SR  došlo k aktualizácii dokumentov výzvy, kde došlo k zmene loga, ostatné

 náležitosti výzvy sa nemenia.

Aktualizované dokumenty:

Výzva IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (519618)

Príloha č. 02 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (251119)
Príloha č. 03 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (196476)
Príloha č. 04 výzvy - Kriteria pre vyber projektov IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (327586)
Formulár ŽoPr IROP-CLLD-R013-512-003.docx (826038)
Príloha č. 01 ŽoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-512-003.docx (752098)
Príloha č. 02 ŽoPr Test podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003.xlsx (805027)
Príloha č. 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (712659)
Príloha č. 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v tažkostiach IROP-CLLD-R013-512-003.pdf (396934)
Príloha č. 03 ŽoPr Úverovy prísľub IROP-CLLD-R013-512-003.docx (19433)
Príloha č. 06 ŽoPr Rozpočet projektu IROP-CLLD-R013-512-003.xlsx (131275)
Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie IROP-CLLD-R013-512-003.xlsx (140887)
 

Príručky:

Prirucka IROP-VO.zip (506,4 kB)
Prirucka pre uzivatela.zip (1,2 MB)
 


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086