10.05.2019 09:03

BBSK ponúka pomoc malým obciam, aby mohli úspešne čerpať eurofondy

Malé obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) už budú vďaka pomoci kraja schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev.

S konkrétnymi otázkami sa môžu od mája obrátiť na sekciu prípravy a implementácie projektov v rámci Rozvojovej agentúry BBSK. Pomoc sa zameriava najmä na obce do 1000 obyvateľov. TASR o tom informovala Marcela Glevická, hovorkyňa BBSK, s tým, že obce zorientujú, z ktorých výziev môžu čerpať peniaze a na aké projekty, pomôžu im vypracovať žiadosti o nenávratný finančný príspevok a v prípade schválenia projektu prebrať jeho implementáciu.

„Najmenšie obce nemajú zamestnancov ani odborné schopnosti, aby si podali projekt, ktorý má šancu uspieť, preto sú často odrezané od možnosti čerpania významných mimorozpočtových zdrojov. Jednou z našich programových priorít bolo, že pomôžeme obciam, aby boli schopné tieto financie získať,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.

Zo 406 obcí v BBSK, ktoré majú do 1000 obyvateľov, sa v práve prebiehajúcom programovom období 2014 – 2020 do vyhlásených výziev prihlásilo len 116 z nich, čo je menej ako tretina.

 

Z približne 300 obcí s počtom obyvateľov do 500 sa do výziev prihlásilo iba 40 obcí a do 100 obyvateľov sa do eurofondových výziev nezapájajú vôbec. Úspešnosť projektov u malých obcí je na úrovni 48 percent.

„Každý jeden projekt a jeho príprava stojí obec čas a v prípade externých konzultantov peniaze v tisícoch eur. Ak je úspešný len každý druhý projekt, nemožno sa čudovať, že do čerpania projektov sa nehrnú,“ vysvetlil Michal Straka, projektový manažér sekcie prípravy a implementácie projektov Rozvojovej agentúry BBSK.

Podľa neho ďalším dôvodom, prečo malé obce nečerpajú financie z eurofondov, je ich nedôvera v inštitúcie, ktoré sa im venujú, keďže viacerí nemajú pozitívne skúsenosti z minulosti.

Projekt sa začal od tohto mesiaca, konzultácie pre obce sú bezplatné. V prípade záujmu o napísanie projektu obec zaplatí poplatok 400 eur, ktorý kryje personálne náklady na odborníka.

Ilustračné foto, TASR

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086