17.03.2016 15:15

CLLD stratégia Stredný Gemer 2016-2023

 

Vážení priatelia, 

napriek neodborne zdôvodnenej negatívnej Hodnotiacej správe MPRV SR na náš projektový zámer "CLLD stratégia Stredný Gemer 2016-2023" sme spracovali a dnes odoslali Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny. Uvidíme, či sa kompetentné orgány rozhodnú prejsť od slov k činom a a skutočne podporiť rozvoj jedného z najzaostávajúcejších regiónov Slovenska a EÚ. 

Držme im palce pri správnom rozhodovaní sa !

 

VSP Stredný Gemer

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864