26.09.2019 09:35

Fond na podporu umenia - harmonogram výziev

Programy a podprogramy podpornej činnosti

Priorita podpornej činnosti pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky:

  1. Rok slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku, 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku. Na projekty súvisiace s touto prioritou bude prednostne použitých najviac 20 % z príspevku do fondu, t. j. suma 4 000 000 EUR. Programy a podprogramy, ktorých sa priorita prednostne týka, sú špecifikované v rámci Štruktúry podpornej činnosti 2020.
     

Priority štruktúry podpornej činnosti stanovené radou fondu:

  1. Inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia.
  2. Medzinárodné prezentácie slovenského umenia mimo Európy.
  3. Komplexná moderná infraštruktúra knižníc a priestorové vybavenie knižníc.
  4. Podpora vzdelávania a tréningových aktivity určených pre lídrov/ky, vedúcich/e pracovníkov/čky, manažérov/ky a zamestnancov/kyne inštitúcií a organizácií pôsobiacich v oblasti umenia a kultúry.
Harmonogram výziev nájdete tu: fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086