22.11.2018 09:26

Informácia o možnosti predkladania rozvojových zámerov v rámci schémy internej pomoci na podporu rozvoja cestovného ruchu v pôsobnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer

Predstavitelia RA BBSK n. o. vyzývajú na predloženie rozvojových zámerov vypracovaných v súlade s návrhom Zásady hospodárenia, aby mohli byť posúdené hodnotiacou komisiou RA BBSK a následne Správnou radou RA BBSK n. o., ktoré sa budú konať začiatkom decembra 2018. Výška členského príspevku RA BBSK n. o., ktorá je predmetom Zásady hospodárenia je 52 500 EUR. Ak tieto prostriedky nebudú vyčerpané v plnej výške žiadosťami predloženými v roku 2018, bude o ne možné požiadať v roku 2019.Preto Vás prosíme, ak máte predpripravený projekt, ktorý zodpovedá kritériám Zásad hospodárenia, alebo taký projekt dokážete pripraviť do 29.11.2018, pošlite ho na adresu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, alebo v digitálnej podobe na adresu oocr.gemer@gmail.com tak, aby bol doručený najneskôr do 29.11.2018 do 24:00 hod. Pre tento prípad prosím termín v kapitole E. ods. 3 ignorujte.

 

Zásada hospodárenia - OOCR_Gemer_Interná schéma pomoci_navrh_20181106.doc (69632)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086