03.02.2016 08:29

Informačný seminár k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

 

Poskytnúť ucelené informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a poskytnúť návod na zostavenie podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.1

Kedy: 24.2.2016

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová - manažér MAS
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth - odb. asistent CLLD
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková - odb. asistent pre chod MAS
0917 366 664

Mgr. Lukáš Antalík - adm. pracovník MAS
0908 945 357