16.03.2017 14:14

NSS MAS má nové vedenie

Tlačová správa           

 

   Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín má nové vedenie. Predsedom sa stal Ľubomír Lőrincz. Prioritou je pracovať pre všetkých.

 

-          Hlavným cieľom nového predsedu je stať sa mostom medzi riadiacim orgánom a miestnymi akčnými skupinami

-          V aktuálnej situácii, ktorá v súvislosti s Miestnymi akčnými skupinami (ďalej len MAS) vznikla, je najdôležitejšie urýchlenie procesov, navýšenie rozpočtu a spravodlivé rozdelenie vyčlenených financií

-          Nové vedenie má v pláne naštartovať v čo najkratšom čase všetky potrebné rokovania

 

   Dňa 09.03.2017 sa v Liptovskom Jáne konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Národnej siete Slovenských miestnych akčných skupín (ďalej len NSS MAS).

Toto stretnutie sa stalo kľúčovým vo vzťahu k aktuálnym procesom s miestnymi akčnými skupinami, kedy sa novým predsedom siete stal Ľubomír Lőrincz, za združenie OZ Tekov-Hont, ktorý aktuálne pôsobí ako starosta obce Santovka. Súčasne boli zvolení aj dvaja noví podpredsedovia. Stali sa nimi Mgr. Peter Nemček, manažér MAS - Kopaničiarsky región a Mgr. Peter Madigár, manažér OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina".

   Nové vedenie si nastavilo niekoľko prioritných cieľov.

   Za najdôležitejší cieľ je možné považovať zvýšenie finančného balíka pre MAS. NSS MAS oceňuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len MPSR SR) plánuje podporiť prístup LEADER/CLLD na čo najväčšom území, avšak rozhodne odporúčame navýšiť finančné prostriedky a to tak, aby mohli MAS efektívne vykonávať implementáciu svojich stratégií. Tento balík finančných prostriedkov môže byť navýšený cez eurofondy riadenou nadkontraháciou, ale aj zo štátneho rozpočtu. NSS MAS žiada o navýšenie balíka o 70 miliónov Eur, pričom zdôrazňuje, že sa jedná o implementáciu na 6 rokov, ktorá je investovaná výlučne do regiónov. Pri pridanej hodnote, ktorú dokáže vytvoriť, veľkosti územia a počte obyvateľov, ktorých sa pozitívne dotkne, nejde o veľkú sumu prostriedkov.

   Druhým zo základných cieľov je urýchlenie procesov. NSS MAS zdôrazňuje, že sme poslednou členskou krajinou Európskej únie, ktorá nemá zazmluvnenú ani jednu miestnu akčnú skupinu. Týmto sa situácia stáva výrazne nepriaznivou. Termín, ktorý stanovila Európska komisia – teda december 2017, považuje NSS MAS za neskorý a žiada, aby došlo k udeleniu štatútov MAS do konca leta 2017.

   V neposlednom rade NSS MAS ponúka možnosť viesť odborný dialóg so zástupcami riadiaceho orgánu. Nakoľko sa proces po troch rokoch stále neuzatvoril, je zrejmé, že žiadosť o tento dialóg je legitímna. Nastavenie objektívnych kritérií je kľúčové vo vzťahu k zabezpečeniu bezproblémového výberu MAS tak, aby výber nebol spochybňovaný auditom zo strany Európskej komisie a ohrozený prípadnými budúcimi korekciami.

 

   Nové vedenie bude presadzovať vyššie zmienené ciele a v  najbližšom čase začne rokovania s príslušnými riadiacimi orgánmi.

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864