03.09.2018 09:21

Obce môžu obnoviť historické budovy a podporiť podnikanie v regióne vďaka mikro PPP projektom na regionálnej úrovni.

Len málo obcí či podnikateľov v regióne vie, že historickú budovu je možné revitalizovať a popritom si uplatniť podnikateľský zámer v regióne. Tomuto mechanizmu sa hovorí PPP projekt na regionálnej úrovni.

 

Čo je to projekt PPP?

Projekt verejno-súkromného partnerstva alebo tzv. PPP (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom a podnikateľom. Cieľom tejto spolupráce je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru alebo verejné služby pre občanov (napr. hospice, školu, knižnicu v obci…).

 

PPP umožňuje obci plniť si svoje strategické plány (napr. plnenie PHSR, akčného plánu, komunitného plánu) prostredníctvom súkromných investícií a podnikateľom umožňuje podnikať v regióne v spolupráci s obcou/mestom a za určitých dojednaných zvýhodnených podmienok.. Obec/mesto vďaka tejto metóde získava taktiež väčší prospech z know-how a pracovných postupov, ktoré sa uplatňujú v súkromnom sektore.

 

Ako fungujú PPP projekty na regionálnej úrovni?
Niekedy sú pre obce/mestá historické budovy v ich vlastníctve doslova ťažkým bremenom. Obec na ich rekonštrukciu, resp. záchranu nemá financie a tak sa ich snaží revitalizovať prostredníctvom rôznych grantov či dotácií. V našich podmienkach dotácií a grantov na historické budovy nemá obec či mesto na výber, nakoľko je tu len niekoľko schém, prostredníctvom ktorých môže obec dostať financie na ich revitalizáciu.
PPP schéma je výhodná aj pre miestnych podnikateľov, budúcich, či súčasných, ktorí majú podnikateľský zámer. Tento by v spolupráci s obcou/mestom mohli zrealizovať a získať tak výhodné podmienky v spolupráci s obcou.

 

 

 

Ako začať s PPP?

 

 

Mechanizmus regionálnych PPP projektov sa začína úspešne uplatňovať v rámci EU a Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave rámci medzinárodného projektu RESTAURA vypracováva podrobnú štúdiu a návod na to, ako revitalizovať budovy vo vlastníctve obce prostredníctvom PPP projektov v podmienkach našej legislatívy.Ako fungujú PPP projekty, ako ich využiť na regionálnej úrovni a revitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom, sa dozviete aj prostredníctvom RESTAURA HELPDESK: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/helpdesk-slovak.html

 

Viac info o medzinárodnom projekte RESTAURA : https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html

Tento projekt je financovaný prostredníctvom OP Stredná Európa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera, JUDr.Monika Štesková

 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864