23.10.2015 15:05

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín

 

 

Nadácia Tesco vyhlasuje pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 2. ročník grantovej schémy zameranej na podporu malých, mladých a rodinných  farmárov a drobných výrobcov potravín.

 

 

Cieľ:              

Podporiť farmárske subjekty prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblastiach podnikateľských zručností, hygieny, kvality, inovácií, nových trendov, ktoré boli identifikované ako záujmové oblasti s potrebou rozvoja. Pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve, rozšíriť zamestnanosť na slovenskom vidieku a zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných fariem.

 

V rámci projektu bude dopracovaná a vydaná učebná pomôcka

Hygienická príručka – spracovanie vlastných produktov na farme pre priamy predaj“.

 

Následne bude poskytnuté vzdelávanie a poradenstvo pre farmárov  priamo v regiónoch Slovenska.

 

Vzdelávanie: dvojdňové vzdelávacie kurzy zamerané :

► Správna hygienická prax pri spracovaní vlastnej produkcie na farme.

► Hygienická príručka pre farmársku produkciu potravín, aplikácia a príprava vlastných dokumentov.

► PRV 2014 – 2020 a projektové podpory 6.1. a 16.4. .

► Formulácia projektových zámerov pre vyšší stupeň spracovania vlastnej produkcie a zlepšenie ekonomiky farmy.

► Prípadové štúdie – príklady tvorby vlastných dokumentov a poradenstvo pri formulácii projektových zámerov.

► Individuálne konzultácie a poradenstvo pri tvorbe projektov.


Dvojdňové  vzdelávacie kurzy budú prebiehať v termíne od 20. 10. 2015  do 19.11.2015 v nasledovných mestách:

Levice, SOŠ - poľnohospodárstva a služieb na vidieku       termín : 20.10.2015 – 21.10.2015

Hrušov, U barana Jana                                                          termín: 22.10.2015 – 23.10.2015

Piešťany, SOŠ záhradnícka                                                  termín: 27.10.2015 – 28.10.2015

Zemplínska Šírava, Hôrka; Penzión Dolina                          termín:   3.11.2015 - 4.11.2014

Levoča, Kováčova vila                                                         termín:   5.11.2015 – 6.11.2015 Papradno , Penzión Grunt                                                           termín: 10.11.2015 – 11.11.2015

Oravská Priehrada, Penzión Kormorán                                 termín: 12.11.2015 – 13.11.2015

Plavecké Podhradie, Agropartner                                         termín: 18.11.2015 – 19.11.2015

Vzdelávacie kurzy budú realizované v spolupráci s n.o. Ekotrend Slovakia 

 


 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864