28.08.2016 13:40

Pomôžme nášmu regiónu rásť

 

Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje v regióne Gemer-Malohont ďalší z jej dielne inovatívnych projektov, projekt „PlaNET SOEN – ENTERprise your region“.

Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad našim projektom prebral záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andreja Kisku, osobnosť prinášajúcej so sebou vážnosť, dôveru a ľudskosť, osobnosť, ktorej nie je osud nerozvinutých a chudobných regiónov ľahostajný.

PlaNET SOEN je zameraný na neformálne vzdelávanie mládeže do 30 rokov z okresu Revúca a Rimavská Sobota v oblasti podnikania a sociálneho podnikania, doplnené o jedinečný program regionálneho mentoringu a stáží v lokálnych i zahraničných podnikoch. Mladí ľudia z okresu Revúca a Rimavská Sobota sa tak v rámci expertných tréningov vedených neformálnou a zážitkovou formou naučia čo podnikanie obnáša a ako vhodne sformulovať podnikateľský nápad v súlade s potrebami lokálneho trhu. Následne svoje podnikateľské nápady zdokonalia vďaka osobnej podpore v rámci originálneho regionálneho mentoringu a pretavia ich do ucelených podnikateľských plánov. Tí najšikovnejší dostanú možnosť absolvovať i profesionálnu stáž doma alebo v zahraničí, počas ktorej sa naučia získané vedomosti pretransformovať do praxe a prácou v reálnom podniku nadobudnú nenahraditeľné praktické zručnosti a skúsenosti. Najlepšie podnikateľské plány budú podporené malými finančnými grantmi.

Súčasťou projektu budú expertné prednášky a príhovory podnikateľov a podnikateliek roka, zahraničných a slovenských odborníkov z praxe a celoslovensky úspešných podnikateľov.
Vďaka projektu sa vytvorí i regionálna sieť spájajúca dôležité subjekty z regiónu Gemer-Malohont, ktorá bude pre mladých ľudí podpornou platformou v procese vytvárania ich vlastných podnikov a dopomôže tak k vytvoreniu kvalitného podnikateľského prostredia v regióne.

Do projektu je zapojených 5 podnikateľov z okresu Revúca a 7 podnikateľmi z okresu Rimavská Sobota, ktorí budú svojimi podnikateľskými príbehmi inšpiráciou pre 12 mladých potenciálnych podnikateľov z nášho regiónu a ako mentori ich budú koordinovať na ceste za ich podnikateľským snom.

V rámci projektovej prípravy sa 28.6.2016 konalo stretnutie s podnikateľmi zapojenými do projektu, počas ktorého autorky projektu -   štatutárka Agentúry pre rozvoj Gemera (APRG)  JUDr. Monika Štesková a zamestnankyňa APRG Ing. Dana Trombitášová predstavili koncept projektu, naplánovali detaily partnerstva s podnikateľmi a natočili posledné zábery pripravovaného krátkeho prezentačného videa.  

Podnikateľov, ktorí sú partnermi v projekte budete môcť vidieť v spomínanom krátkom videu, ktoré bude v najbližších týždňoch uverejnené na našej FB stránke: Planet SOEN-ENTERprise your region.  

Ako prvý krok v rámci náboru účastníkov do projektu realizovala agentúra v mesiaci jún interaktívne prednášky o projekte na všetkých stredných školách v Revúcej a Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti. Od septembra budú prednášky pokračovať v Tisovci, Rimavskej Sobote a SOŠ v Hnúšti. Počas školských prázdnin budú prednášky realizované i na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Revúcej a Rimavskej Sobote, s cieľom zapojiť do projektu i mladých nezamestnaných ľudí z regiónu.

Tento medzinárodný projekt je finančne podporený z európskeho grantového programu Erasmus Plus a amerického grantového programu AEIF 2016. Na príprave projektu sa okrem tímu APRG podieľajú i projektoví partneri zo Slovinska a Rumunska a odborníci z praxe ako Maroš Chmelík, Veronika Střelcová z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici a Daniela Baťová z Úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Projektové aktivity budú prebiehať od septembra 2016 do júla 2017 v okrese Revúca a okrese Rimavská Sobota.

Prihlasovanie projektu je už spustené cez on-line formulár, ktorý môžete nájsť na našej Facebookovej stránke: Planet SOEN-ENTERprise your region ,príp. vám ho zašleme e-mailom, ak nám napíšte na planetsoen@gmail.com. Prihlásiť sa bude možné do 15.9.2016.


Agentúra pre rozvoj Gemera/Agency for development of Gemer region
regionálna pobočka EURODESK
 
Mokrá Lúka 93
Revúca 05001
Slovakia


tel: + 421 948 001 079

www.rozvojgemera.sk

 

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086