04.03.2019 09:50

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska v termíne 14.-15.3.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva v termíne 14.-15.03.2019
na študijnú cestu do Poľska, zameranú na výmenu skúseností, inovácie, príklady dobrej praxe
prezentované v pastierskom centre a v inovatívnom inkubátore. Študijná cesta bude spojená
aj s návštevou medzinárodnej výstavy poľnohospodárskej techniky AGROTECH 2019
v Kielcach. Študijná cesta je určená pre začínajúcich poľnohospodárov, ako aj pre mladých
a malých farmárov.

Viac v prílohe:

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska.pdf (420038)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864