10.08.2018 13:06

Regionálnu značku získali ďalší výrobcovia

Muránske buchty, med, kravské mlieko, zelenina, osúchy a chlebíky, osivá či drevené lyžice rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Vo štvrtok 09. augusta o tom rozhodla Certifikačná komisia, ktorá zároveň schválila obnovenie certifikátov pre 2 výrobcov.

 

 

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky a do 29.06.2018 prijala 8 žiadostí, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 7 z nich. Všetky žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov posúdené Certifikačnou komisiou, ktorá zasadala vo štvrtok 09. augusta v Hrachove a rozhodla o pridelení značky všetkým 7 žiadateľom. Zoznam produktov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa tým rozšíril o nasledovné produkty:

 

 • drevené rezbárske výrobky - Július Pravotiak, Hrnčiarska Ves
 • osúch a chlebík - Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
 • med - Martin Böhmer, Revúca
 • Muránske buchty - Obec Muráň
 • zelenina - SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
 • surové kravské mlieko - Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • osivo obilnín a strukovín - Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo

 

Spestrením zasadnutia Certifikačnej komisie bola účasť zástupcov z miestnych akčných skupín Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, ktorí mali možnosť nahliadnuť do „zákulisia" posudzovania žiadostí. Dôvodom bola rozbiehajúca sa spolupráca v oblasti regionálneho značenia na území regiónu Gemer-Malohont.

 

Súbežne s vyhodnotením žiadostí vo štvrtej výzve prebiehala aj obnova certifikátov pre výrobcov, ktorí získali regionálnu značku v roku 2016. Po dvoch rokoch medzi certifikovanými produktmi ostávajú aj:

 

 • cesnak - SHR Dušan Sekeráš, Orávka
 • včelie produkty - Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou

 

Certifikáty o udelení a obnovení platnosti značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT budú výrobcom odovzdané začiatkom septembra, kedy by mala byť podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi spomenutými miestnymi akčnými skupinami.

 

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 26 výrokov, resp. skupín výrobkov. Okrem vyššie spomenutých je to aj ovocie, ovocné šťavy a vína, včelie produkty, zelenina, mäso a mäsové výrobky, pagáče a z  remeselných výrobkov sú to tkané ľanové výrobky, textilné výrobky s tradičnou výšivkou, tkané výrobky z ovčej vlny, úle pre včely, keramické výrobky, vyšívané obrazy, prírodné mydlá a šampóny, drevené rezbárske výrobky, drôtom opletaná keramika i spoločenská hra GemerNation.

 

Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

 

 

Hlavným cieľom regionálneho značenia je pomôcť miestnym živnostníkom, remeselníkom a malým firmám s propagáciou miestnych výrobkov, a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť k jeho propagácii ako celku.

 

Ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky sú naplánované až na budúci rok, resp. podľa záujmu miestnych výrobcov aj skôr.

 

Na stiahnutie:

 

Zoznam produktov, ktorým bola udelená r egionálna značka

Zoznam produktov, ktorým bol obnovený certifikát na používanie značky

 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086