01.10.2019 09:06

Svet plastelíny - Projektová výzva

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za

dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.

Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom OM, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

 

Termín na predkladanie ponúk:

19.09.2019 - 29.11.2019.

 

Vyhodnotenie súťaže: do 15-20 dní priebežne po predložení ponuky

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086