23.04.2020 13:24

VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6.4

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie

 miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023

 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)    

 
 vyhlasuje
 
Výzvu č. 04_VSP SG_ 2020_OH_6.4 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len „výzva na výber OH“)

Podrobné informácie o výzve:

Výzva č. 04_VSP SG_ 2020_OH_6.4.pdf (378024)

Priloha 01 Vyzva 04_VSP SG_ 2020_OH_6.4.docx (133468) 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664