25.02.2020 12:28

VÝZVA č. 4/OÚRA/2020 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Okresný úrad Revúca podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje VÝZVU č. 4/OÚRA/2020 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU.

1.Vyhľasovateľ výzvy Okresný úrad Revúca 

2. Dátum zverejnenia výzvy 10.02.2020 

3. Termín na podanie žiadosti 02.03.2020 

4. Prioritné oblasti a opatrenia akčného plánu:

A, Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry 

B, Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných 

C, Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb 

D, Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

 Podrobnejšie informácie k jednotlivým prioritným oblastiam sú dostupné v aktuálnej verzii Akčného plánu okresu Revúca, ktorý je zverejnený na webovej stránke: https://www.nro.vicepremier.gov.sk/najmenej-rozvinute-okresy/revuca

V súlade s Akčným plánom je Regionálny príspevok na rok 2020 vo výške 215 576,00 €

Viac info - https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca

Vyzva_c._04-OURA-2020_na_predkladanie_projektov_financovanych_alebo_spolufinancovanych_z_regionalneho_prispevku.pdf (234295)

zmena výšky.pdf (87,3 kB)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086