07.07.2020 14:32

Výzva IROP-CLLD-R013-511-001 - 4 hodnotiace kolo

VSP Stredný Gemer dáva do pozornosti 4. hodnotiace kolo pre Výzvu IROP-CLLD-R013-511-001, ktoré končí 31.8.2020.

 

Výzva IROP-CLLD-R013-511-001.docx (799335)

Formular_ZoPr IROP-CLLD-R013-511-001.docx (5148619)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie IROP-CLLD-R013-511-001.docx (718156)

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti IROP-CLLD-R013-511-001.docx (715704)

Priloha_03_Test podniku v ťažkostiach.xlsx (811,6 kB)

Priloha_03a_Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach.pdf (747147)

Priloha_03b_Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach.pdf (453852)

Priloha_04_ZoPr_Uverovy_prislub IROP-CLLD-R013-511-001.docx (19200)

Priloha_05_ZoPr-Udelenie_suhlasu_pre_poskytnutie_vypisu_z_registra_trestov IROP-CLLD-R013-511-001.docx (697845)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx (83296)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_finančnej_situacie IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx (76939)

Priloha_08_ZoPr_Financna_analyza_IROP-CLLD-R013-511-001.xlsx (63057)

Príloha_08a_ZoPr_Inštrukcia k finančnej analýze_IROP-CLLD-R013-511-001.docx (32640)

Priloha_12_ZoPr-Prehlad_minimalnej_pomoci IROP-CLLD-R013-511-001.docx (698908)

 

Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_VSP_SG.docx (732455)

Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_VSP_SG.docx (724989)

Kriteria_pre_vyber_projektov_VSP_SG.docx (736903)

 

Príručky:

Prirucka-pre-uzivatela.zip (1305368)

Schema-pomoci-de-minimis.pdf (447060)

Prirucka-IROP-VO.zip (518530)

Neoprávnené-oblasti-podpory-v-rámci-výzvy-511.pdf (613458)

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086