01.06.2021 10:12

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku „IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP - Stredný Gemer

VSP - Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky pre zákazku „IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP - Stredný Gemer“.

Termín na zaslanie ponuky je 15.06.2021 (utorok) najneskôr do 12:00 hod., poštou alebo osobne na adresu sídla VSP – Stredný Gemer, alebo elektronicky na emailovú adresu: strednygemer@gmail.com

Upozorňujeme Vás na označenie cenovej ponuky heslom: „IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP - Stredný Gemer“ do predmetu e-mailu, resp.na obálku (podľa spôsobu zaslania).

01_Výzva_ITvybavenie.pdf 
02_Priloha1_Ponukovy_list.docx 
03_Priloha2_Specifikacia.docx
 

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864