03.06.2021 09:23

Zabudnutí hrdinovia

Predstavujeme Vám projekt občiansleho združenia Gemerské grúne, ktoých zámerom je obnoviť zabudnuté hroby československých vojakov, ktorí padli počas bojov o Slovensko v roku 1919. Jedná sa o dva špecifické hroby na území VSP - Stredný Gemer, konkrétne v meste Revúca a obci Hucín, ktorým hrozí zánik a je našou povinnosťou zachrániť ich pre ďalšie generácie. Hroby sú unikátne tým, že sa vôbec zachovali do dnešných dní, nakoľko vojna v roku 1919 bola počas obdobia totality a vlády komunistického režimu vymazaná z historickej pamäte. Aj mnohé pamiatky a pietne miesta odkazujúce na túto krátku, avšak pre nás významnú kapitolu našich dejín, boli režimom zničené

V okrese Revúca sú spomínané hroby posledným zachovalým pamätníkom padlých vojakov a spomienkou na boj za našu Československú republiku. S vymierajúcou vojnovou generáciou sa starostlivosť o spomínané hroby vytratila a chátrajú už desiatky rokov.

V Revúcej odpočíva vojak Anton (Antonín) Doležel, rodák z Moravy, ktorý padol pri bojoch o Revúcu dňa 16.6.1919.

Hucíne odpočíva ,,Italský legionár Anton Habra“. Jeho hrob sa nachádza v poli nad obcou Hucín. Keďže sa pre silnú paľbu nedalo dostať ku cintorínu, jeho spolubojovníci ho pochovali počas bojov na mieste, kde 20.06.1919 padol.

Podporiť uvedený projekt môžete prostredníctvom príspevku na stránke https://www.startlab.sk/projekty/2061-zabudnuti-hrdinovia-/

—————

Späť


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864