Novinky

06.05.2021 10:58

Výzva na predloženie cenovej ponuky - IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP - Stredný Gemer

VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP - Stredný Gemer Termín na predloženie ponuky je 17.5.2021 do 12:00 Spôsob predloženia, špecifikácia zákazky  a formulár ponuky je uvedený ako príloha. Kupna...

Celý článok

—————

10.03.2021 09:20

Výzva na prredloženie cenovej ponuky - Vytvorenie web stránky VSP-Stredný Gemer, vrátane zákazníckej podpory

VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvy na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky Vytvorenie web stránky VSP-Stredný Gemer, vrátane zákazníckej podpory. Termína na predloženie ponuky je 16.3.2021 do 9:00 Predpokaldaná hodnota zákazky je 3 445,33 € bez DPH. Spôsob predloženia, špecifikácia...

Celý článok

—————

01.02.2021 08:33

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-006

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

27.01.2021 10:26

Informačný leták ku Chodníku malých netopierov v obci Rákoš

V prílohe Vám prinášame leták ku Chodníku malých netopierov v obci Rákoš Chodník malých netopierov

Celý článok

—————

27.11.2020 12:55

Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps

Slovensko môže prísť o 200 miliónov eur. Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré spájajú aktérov v jednotlivých vidieckych regiónoch a majú byť lídrami regionálneho rozvoja, bojujú o prežitie. MAS môžu v tomto programovom období čerpať na rozvoj vidieka 200 miliónov eur z dvoch fondov EÚ,...

Celý článok

—————

25.11.2020 10:48

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť...

Celý článok

—————

02.11.2020 09:18

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 28.10.2020 šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30.11.2020. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre...

Celý článok

—————

23.10.2020 09:48

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-005

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

23.10.2020 09:25

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-512-004

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku  v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja vedeného  komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný  Gemer) pre...

Celý článok

—————

12.10.2020 12:13

Aktualizácia Výzvy IROP-CLLD-R013-512-003

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je  riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  na Ministerstvo investícií, regionálneho...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086