Novinky

31.03.2020 09:37

Inšpiratívny projekt zrealizovaný z podopatrenia 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov PRV SR 2014 - 2020.

Dnes Vám prinášame inšpiratívny projekt zrealizovaný z podopatrenia 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov PRV SR 2014 - 2020. Viac o projekte nájdete na: https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=873

Celý článok

—————

24.03.2020 13:32

Revitalizácia baníckeho jazierka v Železníku

Banícke jazierko v Železníku je krásnou oázou pokoja a ticha. Ponúka jedinečnú možnosť na relax či športové vyžitie. Aby sa jazierko mohlo stať opäť miestom na prechádzky, relax, ale aj zastávkou pre turistov, je potrebné priestor v okolí jazierka upraviť a vyčistiť. Chceme tu umiestniť lavičky,...

Celý článok

—————

24.03.2020 09:29

Jahňacina môže zohrať významnú úlohu pri zvládnutí pandémie koronavírusu

V ťažkých časoch ponúkajú slovenskí chovatelia oviec našim občanom až 600 000 kg jahňaciny. Na ich kúpu vo väčšom množstve však ostáva len jeden týždeň. Ak o ňu spotrebitelia neprejavia záujem, vzhľadom na blížiacu sa Veľkú noc, značné množstvo pôjde pravdepodobne na taliansky trh, kde je o...

Celý článok

—————

13.03.2020 08:48

Dôležitý oznam !!!!!

Oznam_COVID19.pdf (605444)

Celý článok

—————

06.03.2020 15:22

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

  VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -...

Celý článok

—————

02.03.2020 11:35

Exkurzia na Hornú Moravu 3.-5.6.2020

Vážení členovia nášho partnerstva,  dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa exkurzie na Hornej Morave v termíne od 3.6 do 5.6.2020, ktorú organizuje Vidiecke partnerstvo BB kraja. Cena za účasť predstavuje 110,- Eur BEZ DOPRAVY (doprava bude vyúčtovaná po obsadení...

Celý článok

—————

25.02.2020 12:28

VÝZVA č. 4/OÚRA/2020 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Okresný úrad Revúca podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje VÝZVU...

Celý článok

—————

13.02.2020 09:16

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na predĺženie termínu predkladania ŽONFP do 15.5.2020 Oznámenie o zmene výzvy 4.1 č. 2podpis.pdf (573,9 kB) Výzva...

Celý článok

—————

06.02.2020 11:25

Čerpanie "kreatívnych" grantov zo zdrojov SIEA pre podnikateľov

Slovenská inovačná a energetická  agentúra /SIEA/, ponúka možnosť využiť aktivity a produkty  Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu. Uvedený projekt je zameraný na poskytovanie finančnej podpory, a tiež bezplatnej poradenskej podpory malým...

Celý článok

—————

19.12.2019 08:54

Rok 2019 v Centre podpory regionálneho rozvoja n.o.

V roku 2019 uplynul už štvrtý rok Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Žiaľ medzi tie okresy patríme aj my.  Za uplynulé obdobie sa dosiahli pozoruhodné výsledky, pomohli sme rôznym subjektom a prostredníctvom regionálneho príspevku bolo vytvorených 59 pracovných...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664