Novinky

17.12.2019 11:42

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na aktualizáciu riadiacej dokumentetácie zo strany RO. Oznámenie o zmene výzvy 4.1 oprava podpis.pdf (493681) Výzva...

Celý článok

—————

04.11.2019 08:48

Podujatia v KC Kláštor v Rožňave

V priestoroch "Regionálneho co-workingu občianskej participácie" v KC Kláštor budeme organizovať a dávať priestor podujatiam, ktoré môžu byť pre vašu činnosť užitočné, alebo inšpiratívne. Najbližšie vás pozývame na toto podujatie venujúcemu...

Celý článok

—————

31.10.2019 09:13

Program obnovy dediny 2020

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4. ods. 3 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom...

Celý článok

—————

24.10.2019 09:55

Pozvánka na seminár a otvorenie regionálneho co-workingového

POZVÁNKA na seminár a otvorenie REGIONÁLNEHO  CO-WORKINGOVÉHO  CENTRA  OBČIANSKEJ  PARTICIPÁCIE SOBOTA  26.10.  od 10:00 -...

Celý článok

—————

23.10.2019 08:54

Nová aplikácia Turistický sprievodca mestom Revúca

     Atraktívne prírodné a kultúrne pamiatky v meste a blízkom okolí, podujatia, tipy na výlety, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení, užitočné informácie, kontakty a ešte oveľa viac na jednom mieste.      Vďaka novej...

Celý článok

—————

21.10.2019 12:23

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

17.10.2019 09:03

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

SP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

14.10.2019 10:25

Výzva Nadácie Pontis

Fond SK-NIC podporí malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. Prihlasovanie je otvorené do 31. 10. 2019. Podporené budú: začínajúce projekty, projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty...

Celý článok

—————

01.10.2019 09:06

Svet plastelíny - Projektová výzva

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s...

Celý článok

—————

26.09.2019 09:35

Fond na podporu umenia - harmonogram výziev

Programy a podprogramy podpornej činnosti Priorita podpornej činnosti pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky: Rok slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku, 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku. Na...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664