Novinky

25.04.2019 10:42

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

  Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... Súťaž je určená miestnym...

Celý článok

—————

10.04.2019 09:05

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer.pdf (114033)

Celý článok

—————

04.03.2019 09:57

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka udeľovať ocenenia ZNAČKA KVALITY ...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:54

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.   Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:50

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska v termíne 14.-15.3.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva v termíne 14.-15.03.2019 na študijnú cestu do Poľska, zameranú na výmenu skúseností, inovácie, príklady dobrej praxe prezentované v pastierskom centre a v inovatívnom inkubátore. Študijná cesta bude spojená aj s návštevou medzinárodnej výstavy...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:42

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

Cieľom informačnej brožúry Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020 je slovenským podnikateľom po-skytnúť stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF),...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:29

Eurofondy pomáhujú našej histórii

Spoznajte kultúrne pamiatky zachránené aj vďaka finančnej podpore Európskej únie prostredníctvom priloženej publikácie. Eurofondy pomáhajú našej histórii.pdf (10,1 MB)

Celý článok

—————

11.02.2019 10:40

Pozvánka na exkurziu do obce Hóllokő

Dávame do pozornosti členom VSP Stredný Gemer možnosť zúčastniť sa exkurzie do Maďarskej obce Hóllokő v termíne 5.-7.6.2019. Program a bližšie info v prílohe: SC_Hollókő (1).pdf (436383) Svoju účasť prosím nahláste do 13.2.2019 na strednygemer@gmail.com

Celý článok

—————

23.01.2019 12:42

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Verejno-súkromné partnerstvo VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na predmet zákazky: "Obstaranie interiérového vybavenia pre VSP Stredný Gemer"   Bližšie informácie v prílohách nižšie: Vyzva na predlozenie cenovych ponuk.pdf (347629) Priloha_c_1_specifikacia...

Celý článok

—————

22.01.2019 11:27

Výzva na výber odborných hodnotiteľov / IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov za účelom výkonu odborného hodnotenia pre: Prioritnú os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou Špecifický...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová - manažér MAS
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth - odb. asistent CLLD
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková - odb. asistent pre chod MAS
0917 366 664

Mgr. Lukáš Antalík - adm. pracovník MAS
0908 945 357