Novinky

22.05.2018 23:26

Čo sú MAS?

MAS v programovom období 2014 - 2020 Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.  Každá...

Celý článok

—————

22.05.2018 23:06

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.   V aktuálnej  výzve je celkovo...

Celý článok

—————

11.05.2018 12:42

Zmluva na chod MAS

V sekcii O nás/Dokumenty/Zmluvy bol pridaný súbor so zmluvou o poskytnutí NFP pre VSP Stredný Gemer na chod MAS č: IROP-Z-302051N245-511-23. Zmluva bola podpísaná 10.05.2018 a po jej zverejnení v Centrálnom Registri Zmlúv nadobudne účinnosť. 

Celý článok

—————

10.05.2018 09:53

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

00_Vyzva_implementacia_MAS_aktualizacia1.pdf (476,5 kB) 02_Pr¡loha_2_Prirucka_pre_ziadatela_IROP_CLLD.pdf (1,4 MB) prezentacia_irop_mas_.pptx (160 kB) prirucka_pre_prijimatela_mas.pdf (1,1 MB)  

Celý článok

—————

07.05.2018 12:11

Valné zhromaždenie VSP Stredný Gemer

Vážený člen VSP Stredný Gemer, dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie VSP Stredný Gemer, ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2018 od 15:00 hod. v priestoroch Mestského domu kultúry v Jelšave. Pozvánka na Valné zhromaždenie.pdf (6311449)

Celý článok

—————

07.05.2018 12:02

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadok

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy nastávajú od 1. mája zmeny. Agrorezort zavádza poriadok do nájomných vzťahov a obmedzuje špekulácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy. Malí i strední poľnohospodári a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sa k poľnohospodárskej pôde dostanú...

Celý článok

—————

14.11.2017 08:51

Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného...

Celý článok

—————

27.10.2017 13:58

Výzva na podporu podnikania v najmenej rozvinutých okresoch

 

Celý článok

—————

11.10.2017 14:38

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“

    Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023“ je možné predkladať   na adresu: Okresný úrad Revúca Odbor starostlivosti o životné prostredie Komenského 40 050 01 Revúca   Email:...

Celý článok

—————

11.07.2017 11:32

Vyhlásenie výsledkov súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" 2017.

    Dňa 6.7.2017 o 12:00 bolo ukončené hlasovanie do súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" 2017.   Hlasovanie prebiehalo formou "lajkovania" príspevkov na Facebook-ovom profile NSRV SR od 5. júna 2017 do 6. júla 2017. Je nám cťou vyhlásiť víťazov v každej kategórii s...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086