Novinky

29.06.2017 13:23

Informačný materiál CLLD VSP Stredný Gemer

Celý článok

—————

03.05.2017 13:58

Výzva č. 21/PRV/2017 Schvaľovanie stratégií CLLD

  Výzva na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh. Prílohy (dokumenty na...

Celý článok

—————

02.05.2017 10:12

Grantový program Futbal to je hra 2017

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).   Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.   Upozornenie: - Projekty,...

Celý článok

—————

18.04.2017 10:00

Grantová výzva : NÁUČNÉ CHODNÍKY

    Ako odpoveď na Váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia Volkswagen Slovensko nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti....

Celý článok

—————

13.04.2017 11:13

Seminár: MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV

  P O Z V Á N K A Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja v spolupráci so SOŠ Pod Bánošom a Vidieckou platformou si Vás dovoľujú pozvať  na pracovný seminár MOŽNOSTI ODBYTU PRE MALÝCH FARMÁROV ktorý sa uskutoční počas Otvárania Banoša dňa 22.4. 2017...

Celý článok

—————

17.03.2017 14:19

NSS MAS žiada o zvýšenie finančného balíka pre MAS

  Miestne akčné skupiny vznikajú ako neformálne partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju. Bratislava 16. marca (TASR) - Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) žiada o zvýšenie...

Celý článok

—————

16.03.2017 14:14

NSS MAS má nové vedenie

Tlačová správa                 Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín má nové vedenie. Predsedom sa stal Ľubomír Lőrincz. Prioritou je pracovať pre všetkých.   -          Hlavným cieľom nového...

Celý článok

—————

13.03.2017 14:02

Tradičná chuť jari - Otváranie Bánoša 2017

  Milí priatelia, farmári, domáci spracovatelia, kuchári a remeselníci tradičných regionálnych výrobkov a jedál!   Dovoľujeme si Vám zaslať prvú informáciu o našom už spoločnom podujatí k zahájeniu poľnohospodárskej sezóny 2017 – Tradičná chuť jari – otváranie Bánoša,...

Celý článok

—————

10.03.2017 18:21

Oznámenie: NP TSP

OZNÁMENIE na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu   Názov projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít   Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)  Prioritná os (číslo a názov): 5 . Integrácia...

Celý článok

—————

05.03.2017 08:03

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017

Grantový program Obce bližšie k Vám 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne).   Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest,...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086