Novinky

02.03.2017 10:06

Dotácie na rozvoj vidieka vyhodnotia nanovo

  02.03.2017 | Ján Kováč | © 2017 News and Media Holding Nespravodlivosť pri rozdeľovaní grantov a podozrenia z úplatkov budú mať napokon vážnejšie dôsledky. Eurofondovú výzvu za 200 miliónov eur budú napokon vyhodnocovať nanovo. Z tohto balíka sa dajú financovať napríklad...

Celý článok

—————

01.03.2017 13:35

Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia

  Tlačová správa Šanca získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) pre všetkých záujemcov z prvého kola Väčšie pokrytie územia a zvýšenie transparentnosti prideľovania financií Do regiónov poputuje takmer 200 miliónov eur Bratislava, 28. február 2017 – Šancu získať štatút miestnej akčnej...

Celý článok

—————

24.02.2017 13:06

Grantová výzva Obnovme si svoj dom

  Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou...

Celý článok

—————

12.12.2016 06:07

Rozvoj samosprávy je spravidla bez jasných a strategických zámerov

  NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 Kancelária predsedu Odbor komunikácie a styku s verejnosťou     Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizoval kontrolnú akciu zameranú na účinnosť vynakladaných verejných prostriedkov...

Celý článok

—————

23.11.2016 10:27

Magnezitovce

  Magnezitovce Ideme po stopách železničnej trate duchov. Z Magnezitoviec do Slavošoviec sa dá prejsť nikdy nevyužívaným, 2,4-kilometrovým tunelom z čias druhej svetovej vojny. Materiál naň vyrábali hluchonemí kamenári z Kremnice, niektoré ručne opracované žulové...

Celý článok

—————

23.11.2016 08:30

POZVÁNKA: Regionálne značenie produktov v BB kraji

Celý článok

—————

19.11.2016 08:34

Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie 19

  Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z PRV SR 2014 – 2020 18-11-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja...

Celý článok

—————

23.10.2016 10:32

SEMINÁR: Legislatívna rukoväť farmára

  Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na vzdelávací seminár „Legislatívna rukoväť farmára – ako podnikať v poľnohospodárstve v medziach zákona“. Seminár sa uskutoční 30. novembra 2016 v priestoroch Hotela Dixon v Banskej Bystrici...   Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej...

Celý článok

—————

21.10.2016 14:36

Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2

    Oznámenie zo dňa 20.10.2016 (Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV...

Celý článok

—————

24.09.2016 16:38

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

    Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086