Novinky

20.09.2016 21:08

Vidiecka platforma sa zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD

  Tlačová správa 19. septembra v Podkylave sa Pracovná skupina pre integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus Vidieckej platformy zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD a programom pre konferenciu Vidiek žije. Konštatovala, že súčasná stagnácia a nejasnosť okolo ďalšieho...

Celý článok

—————

07.09.2016 14:09

Program obnovy dediny 2017

  Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Celý článok

—————

28.08.2016 13:40

Pomôžme nášmu regiónu rásť

  Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje v regióne Gemer-Malohont ďalší z jej dielne inovatívnych projektov, projekt „PlaNET SOEN – ENTERprise your region“. Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad našim projektom prebral záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andreja Kisku, osobnosť...

Celý článok

—————

03.06.2016 08:11

Cez eurofondové agentúry tečú úplatky

  03.06.2016 | Ján Kováč Kto chce eurofondy, objedná si služby poradenskej agentúry. Aj s vedomím, že slúži ako sprostredkovateľ úplatku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi prijímateľmi grantov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) uskutočnil týždenník TREND a Nadácia Zastavme...

Celý článok

—————

03.06.2016 07:10

Zoznámte sa s PPA – Pekelne Podplácanou Agentúrou

Výsledky prieskumu Nadácie Zastavme korupciu a týždenníka TREND medzi poberateľmi dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry naznačujú, že úplatky sú v tejto sfére o mnoho častejšie ako napríklad v zdravotníctve. Pri písaní článku o tendroch na kamerové systémy...

Celý článok

—————

02.06.2016 09:41

Akčný plán okresu Revúca

  Vážení spoluobčania,    dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj náš okres Revúca. Vláda formou tzv. Akčných plánov, chce zadefinovať...

Celý článok

—————

04.05.2016 15:12

Ako zodrať z kože mladého farmára

  03.05.2016 | Ján Kováč   Vyplniť žiadosť o 50-tisícovú dotáciu pre mladého farmára je ľahké. Netreba na to žiadne špeciálne vzdelanie. Možno krátku konzultáciu s odborníkom. Napriek tomu sú ľudia ochotní zaplatiť za vybavenie pätinu grantu, čiže 10-tisíc eur s DPH. Takúto sumu si...

Celý článok

—————

17.03.2016 15:15

CLLD stratégia Stredný Gemer 2016-2023

  Vážení priatelia,  napriek neodborne zdôvodnenej negatívnej Hodnotiacej správe MPRV SR na náš projektový zámer "CLLD stratégia Stredný Gemer 2016-2023" sme spracovali a dnes odoslali Žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej...

Celý článok

—————

03.03.2016 15:17

Výzva č. 9/PRV/2015 Podpora mladých poľnohospodárov

  Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory  /...

Celý článok

—————

24.02.2016 10:39

Dôsledky neodborných krokov ministerstva k prístupu LEADER

    Podpora rozvoja vidieka a jeho ekonomické znovuoživenie prostredníctvom zdrojov EÚ mohlo znamenať zásadnú zmenu v kvalite života na vidieku a hlavne zastavenie prehlbovania rozdielov medzi vyspelými regiónmi a zaostávajúcim vidiekom. Bude to skutočne tak?...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086