Novinky

25.02.2020 12:28

VÝZVA č. 4/OÚRA/2020 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Okresný úrad Revúca podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje VÝZVU...

Celý článok

—————

13.02.2020 09:16

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na predĺženie termínu predkladania ŽONFP do 15.5.2020 Oznámenie o zmene výzvy 4.1 č. 2podpis.pdf (573,9 kB) Výzva...

Celý článok

—————

06.02.2020 11:25

Čerpanie "kreatívnych" grantov zo zdrojov SIEA pre podnikateľov

Slovenská inovačná a energetická  agentúra /SIEA/, ponúka možnosť využiť aktivity a produkty  Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu. Uvedený projekt je zameraný na poskytovanie finančnej podpory, a tiež bezplatnej poradenskej podpory malým...

Celý článok

—————

19.12.2019 08:54

Rok 2019 v Centre podpory regionálneho rozvoja n.o.

V roku 2019 uplynul už štvrtý rok Akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy na Slovensku. Žiaľ medzi tie okresy patríme aj my.  Za uplynulé obdobie sa dosiahli pozoruhodné výsledky, pomohli sme rôznym subjektom a prostredníctvom regionálneho príspevku bolo vytvorených 59 pracovných...

Celý článok

—————

17.12.2019 11:42

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

VSP Stredný Gemer oznamuje potencionálnym prijímateľom, že došlo k aktualizácii výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj), vzhľadom na aktualizáciu riadiacej dokumentetácie zo strany RO. Oznámenie o zmene výzvy 4.1 oprava podpis.pdf (493681) Výzva...

Celý článok

—————

04.11.2019 08:48

Podujatia v KC Kláštor v Rožňave

V priestoroch "Regionálneho co-workingu občianskej participácie" v KC Kláštor budeme organizovať a dávať priestor podujatiam, ktoré môžu byť pre vašu činnosť užitočné, alebo inšpiratívne. Najbližšie vás pozývame na toto podujatie venujúcemu...

Celý článok

—————

31.10.2019 09:13

Program obnovy dediny 2020

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s ustanovením § 4. ods. 3 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom...

Celý článok

—————

24.10.2019 09:55

Pozvánka na seminár a otvorenie regionálneho co-workingového

POZVÁNKA na seminár a otvorenie REGIONÁLNEHO  CO-WORKINGOVÉHO  CENTRA  OBČIANSKEJ  PARTICIPÁCIE SOBOTA  26.10.  od 10:00 -...

Celý článok

—————

23.10.2019 08:54

Nová aplikácia Turistický sprievodca mestom Revúca

     Atraktívne prírodné a kultúrne pamiatky v meste a blízkom okolí, podujatia, tipy na výlety, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení, užitočné informácie, kontakty a ešte oveľa viac na jednom mieste.      Vďaka novej...

Celý článok

—————

21.10.2019 12:23

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-001

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie: Opatrenie IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664