Novinky

15.05.2019 10:07

Oblasti podporované z programu CLLD/LEADER

Dávame do pozornosti dokumenty, v ktorých sú v prehľadnej forme uvedené oblasti, ktoré sú podporované z programu CLLD/LEADER v rámci VSP Stredný Gemer. Výzvy pre jednotlivé oblasti budú vyhlasované priebežne podľa harmonogramu výziev. Do výziev sa môžu zapojiť všetky oprávnené subjekty so sídlom v...

Celý článok

—————

10.05.2019 09:03

BBSK ponúka pomoc malým obciam, aby mohli úspešne čerpať eurofondy

Malé obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) už budú vďaka pomoci kraja schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev. S konkrétnymi otázkami sa môžu od mája obrátiť na sekciu prípravy a implementácie projektov v rámci Rozvojovej agentúry BBSK. Pomoc sa zameriava najmä na...

Celý článok

—————

06.05.2019 11:00

Výmenný program pre mladých

Výmenný program pre mladých zameraný na udržateľný rozvoj vidieka - Forum Synergies spolu s Lotyšským vidieckym fórom vytvorili výmenný program pre mladých, ktorý je zameraný na podporu udržateľného rozvoja vidieka výmenou skúseností a vedomostí o udržateľnosti. Hľadajú sa nielen mladí účastníci,...

Celý článok

—————

25.04.2019 10:42

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

  Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... Súťaž je určená miestnym...

Celý článok

—————

10.04.2019 09:05

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer.pdf (114033)

Celý článok

—————

04.03.2019 09:57

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka udeľovať ocenenia ZNAČKA KVALITY ...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:54

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.   Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:50

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska v termíne 14.-15.3.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva v termíne 14.-15.03.2019 na študijnú cestu do Poľska, zameranú na výmenu skúseností, inovácie, príklady dobrej praxe prezentované v pastierskom centre a v inovatívnom inkubátore. Študijná cesta bude spojená aj s návštevou medzinárodnej výstavy...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:42

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

Cieľom informačnej brožúry Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020 je slovenským podnikateľom po-skytnúť stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF),...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:29

Eurofondy pomáhujú našej histórii

Spoznajte kultúrne pamiatky zachránené aj vďaka finančnej podpore Európskej únie prostredníctvom priloženej publikácie. Eurofondy pomáhajú našej histórii.pdf (10,1 MB)

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664