Novinky

10.05.2019 09:03

BBSK ponúka pomoc malým obciam, aby mohli úspešne čerpať eurofondy

Malé obce v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) už budú vďaka pomoci kraja schopné lepšie čerpať peniaze z vyhlásených výziev. S konkrétnymi otázkami sa môžu od mája obrátiť na sekciu prípravy a implementácie projektov v rámci Rozvojovej agentúry BBSK. Pomoc sa zameriava najmä na...

Celý článok

—————

06.05.2019 11:00

Výmenný program pre mladých

Výmenný program pre mladých zameraný na udržateľný rozvoj vidieka - Forum Synergies spolu s Lotyšským vidieckym fórom vytvorili výmenný program pre mladých, ktorý je zameraný na podporu udržateľného rozvoja vidieka výmenou skúseností a vedomostí o udržateľnosti. Hľadajú sa nielen mladí účastníci,...

Celý článok

—————

25.04.2019 10:42

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

  Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti... Súťaž je určená miestnym...

Celý článok

—————

10.04.2019 09:05

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer

Harmonogram výziev pre rok 2019 - VSP Stredný Gemer.pdf (114033)

Celý článok

—————

04.03.2019 09:57

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka udeľovať ocenenia ZNAČKA KVALITY ...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:54

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém.   Veľa podnikateľov si nevie predstaviť, že PPP schémy sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni. PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private...

Celý článok

—————

04.03.2019 09:50

Pozvánka na študijnú cestu do Poľska v termíne 14.-15.3.2019

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva v termíne 14.-15.03.2019 na študijnú cestu do Poľska, zameranú na výmenu skúseností, inovácie, príklady dobrej praxe prezentované v pastierskom centre a v inovatívnom inkubátore. Študijná cesta bude spojená aj s návštevou medzinárodnej výstavy...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:42

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 - 2020

Cieľom informačnej brožúry Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020 je slovenským podnikateľom po-skytnúť stručné a prehľadné informácie o možnostiach finančnej podpory z jednotlivých operačných programov financovaných z Európskej únie, európskych investičných a štrukturálnych fondov (EŠIF),...

Celý článok

—————

27.02.2019 10:29

Eurofondy pomáhujú našej histórii

Spoznajte kultúrne pamiatky zachránené aj vďaka finančnej podpore Európskej únie prostredníctvom priloženej publikácie. Eurofondy pomáhajú našej histórii.pdf (10,1 MB)

Celý článok

—————

11.02.2019 10:40

Pozvánka na exkurziu do obce Hóllokő

Dávame do pozornosti členom VSP Stredný Gemer možnosť zúčastniť sa exkurzie do Maďarskej obce Hóllokő v termíne 5.-7.6.2019. Program a bližšie info v prílohe: SC_Hollókő (1).pdf (436383) Svoju účasť prosím nahláste do 13.2.2019 na strednygemer@gmail.com

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664