Novinky

23.10.2019 08:54

Nová aplikácia Turistický sprievodca mestom Revúca

     Atraktívne prírodné a kultúrne pamiatky v meste a blízkom okolí, podujatia, tipy na výlety, prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení, užitočné informácie, kontakty a ešte oveľa viac na jednom mieste.      Vďaka novej...

Celý článok

—————

21.10.2019 12:23

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-001

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) pre opatrenie: Opatrenie IROP 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na...

Celý článok

—————

17.10.2019 09:03

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - PRV opatrenie 4.1

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

14.10.2019 10:25

Výzva Nadácie Pontis

Fond SK-NIC podporí malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. Prihlasovanie je otvorené do 31. 10. 2019. Podporené budú: začínajúce projekty, projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty...

Celý článok

—————

01.10.2019 09:06

Svet plastelíny - Projektová výzva

Vyhlasovateľ projektu: Svet Plastelíny Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s...

Celý článok

—————

26.09.2019 09:35

Fond na podporu umenia - harmonogram výziev

Programy a podprogramy podpornej činnosti Priorita podpornej činnosti pre celú štruktúru podpornej činnosti určenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky: Rok slovenského divadla – 100 rokov profesionálneho divadla na Slovensku, 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku. Na...

Celý článok

—————

25.09.2019 12:09

AKTUALIZÁCIA VÝZVY 7.2 (Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDKLADANIE ŽoNFP

VSP Stredný Gemer vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD VSP Stredný Gemer) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre...

Celý článok

—————

18.09.2019 09:35

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Miestna akčná skupina VSP Stredný Gemer (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)  ...

Celý článok

—————

10.09.2019 10:45

Interreg SK/HU

Výzva na predkladanie žiadostí SKHU/1902 Trvanie výzvy: 12. septembra 2019 – 16. decembra 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej...

Celý článok

—————

16.07.2019 12:20

Značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT získajú ďalší výrobcovia

Tradičné maslo, smotana, tvaroh, výrobky z ovčieho mlieka, ríbezľové vína, med, čučoriedky, jahody a hydina, ale aj Kyjatické hračky, vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy či party rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Rozhodla o tom vo štvrtok...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664