Novinky

09.08.2018 12:47

Pozvánka Poklady Železníka 25.8.2018

Celý článok

—————

01.08.2018 14:27

Stovky obcí na Slovensku môžu získať príspevok na bezplatnú WiFi zónu

Slovenské obce môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách.   Samosprávy môžu získať maximálne 15-tisíc eur na jeden projekt, spolufinancovanie je päť percent. Ako v pondelok novinárov informoval vicepremiér pre investície a...

Celý článok

—————

10.07.2018 22:12

Aktualizácia č.1 pre Výzvu č. 22/PRV/2017 pre Podopatrenie 7.4

PPA oznamuje, že aktualizovala výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a...

Celý článok

—————

10.07.2018 22:07

Elektrinu a vodovod mali medzi prvými. Kedysi najrozvinutejšie miesto už takmer zmizlo aj z mapy

www.tvnoviny.sk/domace/1926468_elektrinu-a-vodovod-mali-medzi-prvymi-kedysi-najrozvinutejsie-miesto-uz-takmer-zmizlo-aj-z-mapy

Celý článok

—————

25.06.2018 08:49

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 32/PRV/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 / 32/PRV/2018 Výzvu č. 32/PRV/2018 pre opatrenie: 16 – Spolupráca,...

Celý článok

—————

25.06.2018 08:45

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 v termíne do  30. júna 2018. Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu...

Celý článok

—————

05.06.2018 09:08

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení...

Celý článok

—————

04.06.2018 09:23

Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP CLLD

Vážení kolegovia,   dovoľujeme si vás upozorniť, že RO pre IROP na webovom sídle MPRV SR zverejnil Ak  tualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD  :...

Celý článok

—————

22.05.2018 23:26

Čo sú MAS?

MAS v programovom období 2014 - 2020 Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.  Každá...

Celý článok

—————

22.05.2018 23:06

Informácie k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Úrad vlády SR zverejnil dňa 16. 5. 2018 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 6) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.   V aktuálnej  výzve je celkovo...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová - manažér MAS
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth - odb. asistent CLLD
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková - odb. asistent pre chod MAS
0917 366 664

Mgr. Lukáš Antalík - adm. pracovník MAS
0908 945 357