Novinky

19.11.2016 08:34

Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie 19

  Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z PRV SR 2014 – 2020 18-11-2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja...

Celý článok

—————

23.10.2016 10:32

SEMINÁR: Legislatívna rukoväť farmára

  Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na vzdelávací seminár „Legislatívna rukoväť farmára – ako podnikať v poľnohospodárstve v medziach zákona“. Seminár sa uskutoční 30. novembra 2016 v priestoroch Hotela Dixon v Banskej Bystrici...   Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej...

Celý článok

—————

21.10.2016 14:36

Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2

    Oznámenie zo dňa 20.10.2016 (Výzva č. 20/PRV/2016 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV...

Celý článok

—————

24.09.2016 16:38

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

    Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného...

Celý článok

—————

20.09.2016 21:08

Vidiecka platforma sa zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD

  Tlačová správa 19. septembra v Podkylave sa Pracovná skupina pre integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus Vidieckej platformy zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD a programom pre konferenciu Vidiek žije. Konštatovala, že súčasná stagnácia a nejasnosť okolo ďalšieho...

Celý článok

—————

07.09.2016 14:09

Program obnovy dediny 2017

  Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Celý článok

—————

28.08.2016 13:40

Pomôžme nášmu regiónu rásť

  Agentúra pre rozvoj Gemera realizuje v regióne Gemer-Malohont ďalší z jej dielne inovatívnych projektov, projekt „PlaNET SOEN – ENTERprise your region“. Sme nesmierne poctení a hrdí, že nad našim projektom prebral záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andreja Kisku, osobnosť...

Celý článok

—————

03.06.2016 08:11

Cez eurofondové agentúry tečú úplatky

  03.06.2016 | Ján Kováč Kto chce eurofondy, objedná si služby poradenskej agentúry. Aj s vedomím, že slúži ako sprostredkovateľ úplatku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi prijímateľmi grantov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) uskutočnil týždenník TREND a Nadácia Zastavme...

Celý článok

—————

03.06.2016 07:10

Zoznámte sa s PPA – Pekelne Podplácanou Agentúrou

Výsledky prieskumu Nadácie Zastavme korupciu a týždenníka TREND medzi poberateľmi dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry naznačujú, že úplatky sú v tejto sfére o mnoho častejšie ako napríklad v zdravotníctve. Pri písaní článku o tendroch na kamerové systémy...

Celý článok

—————

02.06.2016 09:41

Akčný plán okresu Revúca

  Vážení spoluobčania,    dňa 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon číslo 336/2015 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zozname najmenej rozvinutých okresov je zapísaný aj náš okres Revúca. Vláda formou tzv. Akčných plánov, chce zadefinovať...

Celý článok

—————


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664