19.4.2017 Pozvánka CLLD - aktualizácia CLLD stratégie

19.4.2017 Pozvánka CLLD - aktualizácia CLLD stratégie


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Ing. Mária Ropeková
0917 366 664