Pavel Šporcl a Štátna filharmónia Košice 12.9.2019

Pavel Šporcl a Štátna filharmónia Košice 12.9.2019


Kontakt

VSP Stredný Gemer

Lubeník 222
049 18 Lubeník

Kancelária VSP SG:
Teplická cesta 5
049 16 Jelšava


Mgr. Monika Galovičová
0910 910 477

Mgr. Štefan Horváth
0948 001 086

Janka Rončáková
0907 289 864